_

Pinze e bussole di riduzione e di maschiatura

Vedi come
Ordina per

Riduzione per bussole di maschiatura Riduzione per bussole di maschiatura
MA6666060200510, MA6666060200512, MA6666060200513, MA6666060200514

Bussola maschiatura con frizione, DIN, grandezza 0 Bussola di maschiatura con frizione, DIN, grandezza 0
MA6666060200518, MA6666060200521, MA6666060200523, MA6666060200524, MA6666060200526, MA6666060200527, MA6666060200528, MA6666060200529

Bussola maschiatura con frizione, DIN, grandezza 1 Bussola di maschiatura con frizione, DIN, grandezza 1
MA6666060200533, MA6666060200535, MA6666060200537, MA6666060200539, MA6666060200540, MA6666060200542, MA6666060200543, MA6666060200544, MA6666060200545, MA6666060200546, MA6666060200547, MA6666060200548, MA6666060200549, MA6666060200550

Bussola maschiatura con frizione, DIN, grandezza 2 Bussola di maschiatura con frizione, DIN, grandezza 2
MA6666060200552, MA6666060200553, MA6666060200554, MA6666060200555, MA6666060200556, MA6666060200557, MA6666060200558, MA6666060200559, MA6666060200560, MA6666060200561, MA6666060200562, MA6666060200564

Bussola maschiatura con frizione, DIN, grandezza 3 Bussola di maschiatura con frizione, DIN, grandezza 3
MA6666060200565, MA6666060200566, MA6666060200567, MA6666060200568, MA6666060200569, MA6666060200570, MA6666060200571, MA6666060200573, MA6666060200574, MA6666060200576

Bussola maschiatura con frizione, DIN, grandezza 4 Bussola di maschiatura con frizione, DIN, grandezza 4
MA6666060200577, MA6666060200578, MA6666060200579, MA6666060200580, MA6666060200582, MA6666060200583, MA6666060200585, MA6666060200586, MA6666060200587, MA6666060200588, MA6666060200589

Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 0 Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 0
MA6666060200464, MA6666060200465, MA6666060200466, MA6666060200468, MA6666060200469, MA6666060200470, MA6666060200471

Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 1 Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 1
MA6666060200473, MA6666060200474, MA6666060200475, MA6666060200476, MA6666060200477, MA6666060200478, MA6666060200479, MA6666060200480, MA6666060200481, MA6666060200482

Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 2 Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 2
MA6666060200483, MA6666060200484, MA6666060200485, MA6666060200486, MA6666060200487, MA6666060200488, MA6666060200489, MA6666060200490, MA6666060200491, MA6666060200492

Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 3 Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 3
MA6666060200493, MA6666060200494, MA6666060200495, MA6666060200496, MA6666060200497, MA6666060200498, MA6666060200499, MA6666060200500, MA6666060200501

Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 4 Bussola per maschiatura rigida, DIN, grandezza 4
MA6666060200503, MA6666060200504, MA6666060200505, MA6666060200506, MA6666060200507, MA6666060200508, MA6666060200509

Bussola di riduzione, serie corta Bussola di riduzione, serie corta
MA6666060100445, MA6666060100446, MA6666060100447, MA6666060100448, MA6666060100449, MA6666060100450, MA6666060100451, MA6666060100452, MA6666060100453, MA6666060100454, MA6666060100455, MA6666060100456, MA6666060100457, MA6666060100458, MA6666060100459, MA6666060100460, MA6666060100461, ...

Pinza ERX16M portamaschi con quadro, DIN6499 Pinza ERX16M portamaschi con quadro, DIN 6499
MA6666060100267, MA6666060100268, MA6666060100269, MA6666060100270, MA6666060100271, MA6666060100272, MA6666060100273, MA6666060100274, MA6666060100275

Pinza ERX20M portamaschi con quadro, DIN6499 Pinza ERX20M portamaschi con quadro, DIN 6499
MA6666060100276, MA6666060100277, MA6666060100278, MA6666060100279, MA6666060100280, MA6666060100281, MA6666060100282, MA6666060100283, MA6666060100284, MA6666060100285, MA6666060100286

Pinza ERX25 MP mega precisa 0,002 DIN6499, metric, 4008 E Pinza ERX25 MP mega precisa 0,002 DIN6499, metric, 4008 E
MA6666060100728, MA6666060100729, MA6666060100730, MA6666060100731, MA6666060100732, MA6666060100733, MA6666060100734, MA6666060100735, MA6666060100736, MA6666060100737, MA6666060100738, MA6666060100739, MA6666060100740, MA6666060100741

Pinza ERX25M portamaschi con quadro, DIN 6499 Pinza ERX25M portamaschi con quadro, DIN 6499
MA6666060100287, MA6666060100288, MA6666060100289, MA6666060100290, MA6666060100291, MA6666060100292, MA6666060100293, MA6666060100294, MA6666060100295, MA6666060100296, MA6666060100297, MA6666060100298, MA6666060100299, MA6666060100300

Pinza ERX32 MP mega precisa 0,002 DIN6499, metric, 4008 E Pinza ERX32 MP mega precisa 0,002 DIN6499, metric, 4008 E
MA6666060100700, MA6666060100701, MA6666060100702, MA6666060100703, MA6666060100704, MA6666060100705, MA6666060100706, MA6666060100707, MA6666060100708, MA6666060100709, MA6666060100710, MA6666060100711, MA6666060100712, MA6666060100713, MA6666060100714, MA6666060100715, MA6666060100716, ...

Pinza ERX32M portamaschi con quadro, DIN 6499 Pinza ERX32M portamaschi con quadro, DIN 6499
MA6666060100301, MA6666060100302, MA6666060100303, MA6666060100304, MA6666060100305, MA6666060100306, MA6666060100307, MA6666060100308, MA6666060100309, MA6666060100310, MA6666060100311, MA6666060100312

Pinza ERX40 MP mega precisa 0,002 DIN6499, metric, 4008 E Pinza ERX40 MP mega precisa 0,002 DIN6499, metric, 4008 E
MA6666060100742, MA6666060100743, MA6666060100744, MA6666060100745, MA6666060100746, MA6666060100747, MA6666060100748, MA6666060100749, MA6666060100750, MA6666060100751, MA6666060100752, MA6666060100753, MA6666060100754, MA6666060100755, MA6666060100756, MA6666060100757, MA6666060100758, ...

Pinza ERX40M portamaschi con quadro, DIN 6499 Pinza ERX40M portamaschi con quadro, DIN 6499
MA6666060100313, MA6666060100314, MA6666060100315, MA6666060100316, MA6666060100317, MA6666060100318, MA6666060100319, MA6666060100320, MA6666060100321, MA6666060100322, MA6666060100323

Pinza ERX11 precis standard, DIN6499 metric, 4008E Pinza ERX11 con precisione standard, DIN 6499, metric, 4008 E
MA6666060100010, MA6666060100011, MA6666060100012, MA6666060100013, MA6666060100014, MA6666060100015, MA6666060100016, MA6666060100017, MA6666060100018, MA6666060100019, MA6666060100020, MA6666060100021, MA6666060100022

Pinza ERX11 UP ultra prec, DIN6499, metric, 4008E Pinza ERX11 UP ultra precisa, DIN 6499, metric, 4008 E
MA6666060100128, MA6666060100129, MA6666060100130, MA6666060100131, MA6666060100132, MA6666060100133, MA6666060100134, MA6666060100135, MA6666060100136, MA6666060100137, MA6666060100138, MA6666060100139, MA6666060100140

Pinza ERX16 precis standard, DIN6499, metric, 426E Pinza ERX16 con precisione standard, DIN 6499, metric, 426 E
MA6666060100024, MA6666060100025, MA6666060100026, MA6666060100027, MA6666060100028, MA6666060100029, MA6666060100030, MA6666060100031, MA6666060100032, MA6666060100033, MA6666060100034, MA6666060100035

Pinza ERX16 JET a tenuta del refrigerante, DIN6499 Pinza ERX16 JET a tenuta, con fori per refrigerante, DIN6499
MA6666060100766, MA6666060100767, MA6666060100768, MA6666060100769, MA6666060100770